Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.
 

S?n ph?m thng d?ng

Hình ảnh

CNG TY C? PH?N TH??NG M?I V ??U T? G.O ...
Hình ảnh

CNG TY C? PH?N TH??NG M?I V ??U T? G.O ...
Hình ảnh

CNG TY C? PH?N TH??NG M?I V ??U T? G.O ...
Hình ảnh

CNG TY C? PH?N TH??NG M?I V ??U T? G.O ...

H? tr? Online

 

H? tr? tr?c tuy?n
Hô? tr? kinh doanh
T? v?n ADSL VNPT
T? v?n MyTV VNPT
H? tr? k? thu?t

 

Qu?ng co

T? khóa tìm ki?m
bao hiem bao viet, bao hiem oto, bao hiem suc khoe, bao hiem du lich, bao hiem y te, bao hiem hang hoabao hiem o to, bao hiem tai nan, bao hiem vat chat, bao hiem than vo, b?o hi?m b?o vi?t, b?o hi?m ô tô, b?o hi?m s?c kh?e, b?o hi?m du l?ch, b?o hi?m y t?, b?o hi?m hàng hóa ,b?o hi?m tai n?n, b?o hi?m v?t ch?t, b?o hi?m thân v?, b?o hi?m con ng??i, bao hiem bat buoc, b?o hi?m b?t bu?c, bao hiem tnds, b?o hi?m tnds, bao hiem trach nhiem dan su, b?o hi?m trách nhi?m dân s?

 

T? khóa tìm ki?m

internet viettel, lap mang viettel, lap dat internet viettel, lap dat mang viettel, dang ky internet viettel, dang ky lap mang viettel, dang ky lap dat mang viettel, hoa mang viettel, gia cuoc adsl viettel, cap quang viettel, lap dat cap quang viettel, lap cap quang viettel, cap quang ftth viettel, adsl viettel, lap dat adsl viettel, lap adsl viettel, viettel adsl, dang ky adsl viettel, hoa mang adsl viettel, adsl vnpt, internet vnpt, lap mang vnpt, lap dat internet, lap internet, lap dat internet vnpt, lap dat adsl vnpt, lap internet vnpt, lap adsl vnpt, bao hiem bao viet, bao hiem oto, bao hiem bao viet, bao hiem oto, bao hiem suc khoe, bao hiem du lich, bao hiem y te, bao hiem hang hoabao hiem o to, bao hiem tai nan, bao hiem vat chat, bao hiem than vo, b?o hi?m b?o vi?t, b?o hi?m ô tô, b?o hi?m s?c kh?e, b?o hi?m du l?ch, b?o hi?m y t?, b?o hi?m hàng hóab?o hi?m tai n?n, b?o hi?m v?t ch?t, b?o hi?m thân v?, b?o hi?m con ng??i, bao hiem bat buoc, b?o hi?m b?t bu?c, bao hiem tnds, b?o hi?m trách tnds, bao hiem trach nhiem dan su, b?o hi?m trách nhi?m dân s?

 

Th?ng k truy c?p

Truy c?p hm nay56
S? ng??i ?ang truy c?p:1
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
L?p m?ng VNPT | L?p ??t Internet VNPT | ADSL VNPT
PDF. In Email
Tham kh?o: L?P ??T ADSL VIETTEL, CP QUANG VIETTEL, INTERNET VIETTEL

Hotline: 0968.553.111 - 0934.519.513 (Mr.Ha)

Lin h? ?? ???c ??ng k l?p ??t InternetVNPT"T?N N?I"c?Ngoi gi?, Th? 7 l?n Ch? Nh?t

--------------------------------------------------------------------------------------------------

KHUY?N MI L?P ??T INTERNET ADSLV ?I?N THO?IMEGAVNNTHNG 03.2015alt

(Hm th? ??ng k d?ch v? & gp v? thi ?? ph?c v?: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

I.GI C??C & KHUY?N MI:

Gi c??c

T?c ?? truy nh?p

(Download/Upload)

M?c c??c (? bao g?m VAT)

??a

ch?

IP

T?c ?? t?i ?a

T?c ?? t?i thi?u

Ph??ng th?c

tr?n gi

?ng hng thng

PT tr?n gi ?ng tr??c

06 thng

12 thng

18 thng

Mega Basic

03 Mbps

Khng cam k?t

143.000

??ng/thng

Khng p d?ng

Khng p d?ng

Khng p d?ng

IP ??ng

Mega Basic+

4,5 Mbps

Khng cam k?t

198.000

??ng/thng

169.000

??ng/thng

(06T = 1,014,000 ?)

159,000

??ng/thng

(12T = 1,908,000 ?)

149.000

??ng/thng

(18T = 2,682,000 ?)

IP ??ng

- T?ng thng c??c 07

- Gi?m 50% ph thi?t b?

- Gi?m c??c trong 07 thng

- T?ng c??c thng 13, 14

- Mi?n ph l?p ??t

- T?ng modem Wifi

- Gi?m c??c trong 14 thng

- T?ng c??c thng 19,20,21

- Mi?n ph l?p ??t

- T?ng modem Wifi

- Gi?m c??c trong 21 thng

Mega Easy+

06 Mbps

Khng cam k?t

275.000

??ng/thng

234.000

??ng/thng

(06T = 1,404,000 ?)

220.000

??ng/thng

(12T = 2,640,000 ?)

206.000

??ng/thng

(18T = 3,708,000 ?)

IP ??ng

- T?ng thng c??c 07

- Gi?m 50% ph thi?t b?

- Gi?m c??c trong 07 thng

- T?ng c??c thng 13, 14

- Mi?n ph l?p ??t

- T?ng modem Wifi

- Gi?m c??c trong 14 thng

- T?ng c??c thng 19,20,21

- Mi?n ph l?p ??t

- T?ng modem Wifi

- Gi?m c??c trong 21 thng

Mega Office

07 Mbps

256 Kbps

385.000

??ng/thng

327.000

??ng/thng

(06T = 1,962,000 ?)

308.000

??ng/thng

(12T = 3,696,000 ?)

289.000

??ng/thng

(18T = 5,202,000 ?)

IP ??ng

- T?ng thng c??c 07

- Gi?m 50% ph thi?t b?

- Gi?m c??c trong 07 thng

- T?ng c??c thng 13, 14

- Mi?n ph l?p ??t

- T?ng modem Wifi

- Gi?m c??c trong 14 thng

- T?ng c??c thng 19,20,21

- Mi?n ph l?p ??t

- T?ng modem Wifi

- Gi?m c??c trong 21 thng

L?u :

  • Khch hng l Cng ty b?t bu?c ph?i ??ng k t? gi c??c Mega Easy+ tr? ln
  • Ph l?p ??t ?i?n tho?i c? ??nh MEGA VNN l: 250,000? (Khng ???c trang b? ?i?n tho?i, khng c khuy?n mi), Thu bao hng thng l: 22,000?.
  • N?u khch hng khng c nhu c?u ?ng tr??c trong cc tr??ng h?p trn, c th? ?ng ti?n c??c hng thng, khuy?n mi nh?n ???c l: gi?m 50% ph l?p ??t & ph thi?t b? (ph l?p ??t ban ??u ???c tr? vo thng c??c ??u tin, sau khi l?p ??t).

II.PH THI?T B? & PH L?P ??T:

Lo?i thi?t b?

(Modem)

Gi thi?t b? & ph l?p ??t theo cc hnh th?c ?ng c??c (? bao g?m VAT)

Hng thng

06 thng

12 thng

18 thng

04 C?ng Th??ng

785,000 ?

392,000 ?

Mi?n ph

Mi?n ph

01 C?ng Wifi

850,000 ?

425,000 ?

Mi?n ph

Mi?n ph

04 C?ng Wifi

1000,000 ?

500,000 ?

Mi?n ph

Mi?n ph

III.TH?I GIAN L?P ??T & TH? T?C L?P ??T:

a. Th?i gian l?p ??t:

- T? 03 – 07 ngy sau khi k h?p ??ng v ?ng ti?n ph ban ??u, tr? th? 07, Ch? Nh?t v cc ngy l?.

b. Th? t?c l?p ??t:

- ??i v?i khch hng c nhn: chu?n b? CMT nhn dn photo 02 m?t v ti?n ph l?p ??t ?ng tr??c.

- ??i v?i khch hng cng ty: chu?n b? CMT nhn dn c?a Gim ??c photo, ?KKD photo v ti?n ph l?p ??t ?ng tr??c.

Hotline:0968.553.111-0934.519.513(Mr.Ha)

Lin h? ?? ???c ??ng k l?p ??t InternetVNPT"T?N N?I"c?Ngoi gi?, Th? 7 l?n Ch? Nh?t

Theo di lapmangvnpt.com trn Google+: @lapmangvnpt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------